Daňové přiznání k dani z nemovitostí podejte do 31. ledna | Dorina Šebíková

Obsah
Termín podání
Jak přiznání připravit a odeslat
1. Elektronicky s ověřením identity přes datovou schránku
2. Elektronicky bez ověření identity
3. Ručně a odeslání poštou
Místní příslušnost finančního úřadu
Výhody elektronického zpracování
Pokyny k vyplnění daňového přiznání

Hledáme účetní pro zpracování přiznání

Termín podání

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí je poplatník povinen podat daňové přiznání u příslušného správce daně z nemovitých věcí do 31. ledna zdaňovacího období.

Jak přiznání připravit a odeslat

1. Elektronicky s ověřením identity přes datovku

Pokud máte zřízenou datovou schránku je nejrychlejší, nejpohodlnější a nejlevnější daňové přiznání vyplnit a odeslat elektronicky na portálu Daňové správy zde>>.

Uživatelé datové schránky mají zároveň povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Samotné odeslání daňového přiznání proběhne přes portál daňové správy, Vaše identita je ověřena prostřednictvím přihlášení do Vaší datové schránky.

2. Elektronicky bez ověření identity

Elektronické vyplnění přiznání doporučuji, i když datovku ani elektronický podpis zřízený nemáte.

Elektronicky vyplněné daňové přiznání můžete vždy uložit na svém počítači, vytisknout a odeslat poštou. Při elektronickém vyplňování Vás aplikace daňové správy upozorní na kritické chyby, a ty můžete jednoduše opravovat.

Elektronicky vyplněné daňové přiznání můžete odeslat online, i když datovku ani elektronický podpis zřízený nemáte.

V takovém případě je nutné do pěti dnů doručit na finanční úřad potvrzení o online odeslání. Aplikace daňového portálu Vám ho nabídne po elektronickém odeslání přiznání. Vytiskněte ho, podepište a odešlete poštou. Podpisem stvrzujete, že daňové přiznání podané bez elektronického podpisu obsahuje správné informace.

Je to však zbytečný administrativní krok navíc a hodí se Vám například, když nestíháte odeslat daňové přiznání poštou v zákonném termínu. Pro komunikaci s úřady je nejlepší mít zřízenou datovou schránku. Pokud ji ještě nemáte, můžete si ji zřídit na, kterémkoli pracovišti Czechpoint.

3. Ručně a odeslání poštou

Pokud preferujete vyplnit daňového přiznání ručně, můžete si stáhnout formulář na stránkách Finanční správy zde>> a vyplnit ho ručně. Vyplněné daňové přiznání odešlete poštou na místně příslušný finanční úřad.

Místní příslušnost finančního úřadu

Místně příslušný finanční úřad je určen podle adresy nemovitosti nikoli Vašeho trvalého bydliště. Máte-li trvalé bydliště např. v Praze a koupili jste nemovitost v Brně, daňové přiznání pošlete na místně příslušný finanční úřad do Brna.

Výhody elektronického přiznání

Elektronická příprava a odeslání má oproti ruční přípravě a odeslání poštou několik výhod.

Při elektronickém odeslání můžete snadno opravovat chyby a aplikace Vás na ty zásadní upozorní. Nemusíte potom řešit s finančním úřadem následné opravy, které vás jen okrádají o čas. Nemusíte chodit na poštu, a platit poštovné. Odeslání na všechny adresy úřadů státní správy je zdarma.

Pokyny k vyplnění daňového přiznání

Pokyny k vyplnění daňového přiznání si můžete přečíst na portálu daňové správy nebo stáhnout v pdf souboru zde>>

Pokud se vyplňováním daňového přiznání nechcete sami zabývat, pověřte vyplněním účetní nebo firmu, která se na tyto činnosti specializuje.