Odhlášení daně z nemovitostí proveďte do 1. února 2021 | Dorina Šebíková

Ve většině případů se sice finanční úřad dozví, že jste nemovitost prodali tak, že nový vlastník podá do 1. 2. daňové přiznání, a finanční úřad Vás tak odhlásí. Ale, co když nový vlastník daňové přiznání nepodá nebo zapracuje úřední šotek?

Jak se odhlásit z daně nemovitostí

Nespoléhejte se, že budete automaticky odhlášeni, někdy se tak nestane, a proto se odhlaste se sami. Předejte tak zbytečným komplikacím s úřady.

Stačí, když napíšete svému místně příslušnému správci daně v termínu do 1. února následujícího roku po prodeji, že jste nemovitost prodali a z tohoto důvodu se z daně z nemovitostí odhlašujete.

Žádné formuláře neexistují, stačí obyčejné oznámení napsané ve Wordu či rukou.

Vzor textu pro odhlášení daně

Adresováno:
Finančnímu úřadu
adresa místně příslušeného FÚ

Věc: Odhlášení daně z nemovitostí

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne …… prodal svou nemovitost …… (definici nemovitosti opište z kupní smlouvy)

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.

Václav Vokurka
trvale bytem……

Vzor textu pro odhlášení pro MS Word si můžete stáhnout zde>>


Dopis pošlete doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky místně příslušenému správci daně, ve kterém jste nemovitost prodali. Nic víc, nic míň. Doporučuji odeslání datovou schránkou. Je to rychlé, jednoduché a zdarma.

Místně příslušný správce daně je dle adresy nemovitosti, ne dle Vašeho trvalého bydliště.

Prodali jste nemovitost s makléřem Alfy? Pak se nemusíte o nic starat, naši makléři vám s odhlášením daně pomohou.

Vlastníte více nemovitostí a prodali jste jednu

Pokud máte v územním obvodu správce daně další nemovitosti, které podléhají dani z nemovitostí, tak v takovém případě se jedná o změnu okolností rozhodných pro stanovení daně.

V takovém případě můžete:

  1. podat řádné daňové přiznání a ve formuláři uvedete pouze pozemky a stavby, které nadále vlastníte.
  2. podat jen dílčí daňové přiznání a ve formuláři vyplníte údaje k prodané nemovitosti a v poli pro popis změn uvedete, nemovitost, kterou jste prodali.