Informace o zpracování osobních údajů | Dorina Šebíková

Informace o zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu vás informuji o tom, jak nakládám s vašimi osobními údaji, které získávám prostřednictvím vaší interakce s webem www.dorinasebikova.cz.

Správcem osobních údajů je Dorina  Šebíková, IČ: 480 66 559, se sídlem Štětínská 358/27, Bohnice, 181 00 Praha 8.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám v rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • mobilní telefon
  • anonymizované údaje o prohlížení webových stránek

Osobní údaje zpracovávám za účelem:

  • Zpracování kontaktního formuláře

Vámi poskytnuté osobní údaje budou využity výhradně k zodpovězení vašeho dotazu a budou zpracovávány za tímto účelem jen po nezbytně nutnou dobu. V případě zpracování vašich výše uvedených osobních údajů k jakémukoli jinému účelu budete požádán/a o souhlas s takovýmto zpracováním.

  • Vypracování cenového odhadu k nemovitosti

Vyplněním formuláře pro odhad ceny nemovitosti poskytujete osobní údaje, které mi slouží k tomu, abych vás mohla kontaktovat a odpovědět tak na váš požadavek o odhad ceny. Vaše osobní údaje jsou použité pouze k tomuto účelu. V případě zpracování vašich výše uvedených osobních údajů k jakémukoli jinému účelu budete požádán/a o souhlas s takovýmto zpracováním.

  • Chod webových stránek – Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu a anonymizované údaje o vašem chování na webu (např. jak dlouho se na stránce zdržíte, odkud na web přicházíte atd.).

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je potřebné pro zabezpečení správné funkčnosti webu a vašeho uživatelského komfortu.

Více o cookies si přečtěte zde.

Kontaktní údaje

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně povahy zpracování vašich osobních údajů, nebo budete chtít uplatnit svá zákonná práva z titulu ochrany vašich osobních údajů (zejména právo na opravu, omezení nebo námitku proti zpracování osobních údajů), prosím, kontaktujte Dorinu Šebíkovou, a to prostřednictvím e-mailu: dorina.sebikova@re-max.cz.