Přestali jsme používat hotovostní platby | Dorina Šebíková

Realitní kanceláře jsou dle §2 odst. 1 d) Zákona proti praní špinavých peněz č. 253/2008 Sb. povinnými osobami a mají povinnost prověřovat účastníky realitní transakce a podezřelé obchody oznámit dle s § 18 tohoto zákona Finančně analytickému úřadu.

Podezřelé obchody jsou často prováděny hotovostně.

Z tohoto důvodu a zároveň z důvodu plánovaného zavádění elektronické evidence tržeb v realitních kancelářích v roce 2020, jsme se rozhodli od ledna 2020 přestat přijímat platby v hotovosti.

V roce 2019 jsme měli naprosté minimum hotovostních plateb, a proto přechod na bezhotovostní platební styk považujeme za přirozený vývoj, který nebude mít na naše klienty žádný negativní dopad.